Totaal aantal pageviews

12 jun. 2017

Tyck, Edward (1847-1922)

Variante in spiegelbeeld op zijn eigen schilderij "Steegje te Antwerpen",1883, Scheepvaartmuseum

"Antwerpsche*etsers*1880*
Edward (Edouard) Tyck (Antwerpen 26 april 1847 - 1922) was schilder en etser. Opleiding aan de Academie te Antwerpen. Voorkeur voor dorps- en stadsgezichten, landschappen, genretaferelen, stillevens. Hij stelde onder meer tentoon op de 'Exposition Universelle d'Anvers' in 1894, met de 'Vereeniging van Antwerpsche kunstenaars' in zaal Forst te Antwerpen in 1910 en datzelfde jaar ook op de 'Exposition universelle et internationale de Bruxelles'. Woonde en werkte te Borgerhout maar verbleef ook enige tijd in Engeland (Lew, Oxfordshire).


23 mei 2017

Brown, Henri (1816-1870)


Henri / Henry Brown (York 3 april 1816 - Borgerhout 2 februari 1870) was lithograaf, etser, graveerder en illustrator. Brown was opgeleid aan de Londense tekenacademie, waar hij zich had gespecialiseerd in de houtgravure. Na enige tijd in een Londens atelier te hebben gewerkt, vestigde hij zich als zelfstandige te Parijs (1835). In 1837 kreeg hij een aanstelling bij de Koninklijke Graveerschool in Brussel, die verbonden was aan het bedrijf van Dewasme, waar hij leermeester werd van een groot aantal Belgische graveurs. Bij de oprichting van de Haagse Houtgraveerschool (1840) werd hij er benoemd tot directeur. Een jaar later was hij alweer vertrokken, ditmaal naar Antwerpen, waar hij hoogleraar werd aan de Koninklijke Academie (1842). Hij bleef te Antwerpen wonen en werken tot zijn overlijden in 1870. Brown behoorde tot de beste graveurs van zijn tijd.

Detail van een foto door Joseph Dupont, Rijksmuseum

22 mei 2017

Michaux, John (1876-1956)

Poort en moskee van Kairouan (Tunesië)
Droge naald

John Michaux (Antwerpen 2 maart 1876 - Brussel 1956) was schilder en etser. Opleiding aan de Academie en het Hoger Instituut te Antwerpen (Frans Hens). Zijn vroeg werk (Nieuwpoort) werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onderging in Engeland de invloed van Turner en Whistler. Verwierf vooral faam als schilder van de Schelde. Was lid van 'Als Ik Kan' en van de 'Société belge des Peintres de la Mer'. Verbleef tijdens het interbellum te Berchem en was leraar aan de Koloniale Hogeschool te Antwerpen.

8 mei 2017

Fonteyne, Jules (1878-1964)


Jules Fonteyne (Brugge 22 juli 1878 – 11 augustus 1964) was schilder, tekenaar, beeldhouwer, boekillustrator en etser. Tevens ontwerper van kerkmeubilair, kruiswegen, glasramen en andere ornamenten voor de kerken en kloosters die na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd werden. Eerste opleiding (tot 1897) aan de Academie van Brugge (Hendrik Pickerey, Edmond Van Hove). Verdere opleiding aan de Academie te Brussel en drie jaar aan het NHISK te Antwerpen, waar hij een prijs voor graveerkunst behaalde. Vestigde zich na zijn studies te Brugge, waar hij in 1921 leraar werd aan de Academie. Van 1927 tot aan zijn pensionering in 1947 combineerde hij daar het lesgeven met het directeurschap.
Fonteyne Illustreerde talrijke boeken (Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Maurits Sabbe). Als graficus ontwierp hij tevens affiches, medailles, ex-librissen en zelfs kunstvlaggen, die door het Brugse atelier English uitgevoerd werden.
De meeste bekendheid geniet hij echter door zijn tekeningen en etsen waarin hij, in een stijl die soms aan Jules De Bruycker doet denken, figuren en taferelen uit het verpauperde Brugge van zijn jeugd afbeeldt: vis- of groenteverkoopsters, kantklossters, koetsiers, volksvrouwen die een praatje maken, processies. Als achtergrond is de stad Brugge daarbij nadrukkelijk aanwezig. Het gaat hierbij echter niet om een realistische weergave van een concrete straat of een bestaand plein: Fonteyne toont een imaginair Brugge, dat toch onmiddellijk herkenbaar is. Een regelmatig voorkomend achtergrondmotief is de toren van de Jeruzalemkerk, zoals op het hier afgebeelde werk. Zijn etsen werden niet genummerd en zelden gedateerd.


20 apr. 2017

Schrauwen, L. (XXe)

Hoewel zijn werk regelmatig opduikt en twee etsen van hem bewaard worden in het Vleeshuis, is over L. Schrauwen (XXe) zo goed als niets geweten. In een biografie van Georges Averhals (http://users.telenet.be/georgesaverhalskunstenaar/) lezen we dat hij in 1935 tentoonstelde met de Cercle Artistique (Artistieke, litteraire en wetenschappelijke kring van Antwerpen), samen met Jules De Bruycker, Walter Vaes, Georges Averhals, Jacques Boonen, René De Coninck, Jacques Gorus, Casimir Heymans en Romain Malfliet (ref. Le Matin 8/12/35).

19 apr. 2017

Bulck van, Albert (1915-1988)Albert (Bert) Van Bulck (Boom 9 augustus 1915 - 5 augustus 1988) was vooral gekend als schilder en als cineast (Boomse Filmstudio's). Hij was ook leraar aan de academie van Boom.31 jan. 2017

Hornyansky, Nicholas (1896-1965)Het begijnhof van Kortrijk


" Zuidertooren - Amsterdam   1921"

Foto door David Mawr, 31-1-1951
Nicholas Hornyansky (Boedapest 11 augustus 1896 - Toronto 25 mei 1965) was schilder, aquarellist, graveerder, lithograaf, drukker en etser. Eerste opleiding (portretschilderen) aan de Academie te Boedapest. Eerste tentoonstelling op het Salon van Boedapest in 1912. Vestigde zich na Wereldoorlog I in België. Verdere opleiding te Antwerpen bij Frans Hens (circa 1919 - 1923; landschapsschilderen, etsen) en bij drukker Alfred Porcaboeuf te Parijs. Reisde vanuit ons land regelmatig naar Nederland en Groot-Brittannië. Brak door met het portret van kardinaal Mercier dat in 1924 door de consul van Hongarije aan de kardinaal overhandigd werd. Vestigde zich in 1929 in Toronto, Canada, en werd mettertijd één van de belangrijkste Canadese grafici. Ontwikkelde diverse nieuwe druktechnieken voor kleuretsen / aquatint en was van 1945 tot 1955 leraar aan het Ontario College of Art. Voor een uitgebreide biografie, zie onder meer http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/newsletter/09dec/hungarian_canadians.html.


14 nov. 2016

Boudry, Robert (1878-1965)

Robert Boudry (Ieper 17 september 1878 - Berchem 14 april 1965) was vooral schilder maar ook een bedreven etser. Opleiding aan de Academie te Antwerpen (Eugeen Joors, Piet Verhaert, Frans Van Leemputten, Albert De Vriendt) waar hij ook architectuur studeerde. Voorkeur voor oude hoekjes, pittoreske steegjes en binnenpleintjes (Antwerpen, Mechelen, Gent, Kortrijk), stillevens en bloemen. Stelde in 1914 tentoon te Spa en in 1933 te Antwerpen, Vestigde zich in 1939 te Berchem. Ook schrijver van novellen in het West-Vlaams (Jantje, 1925).11 jul. 2016

Thysebaert, Emile (1873-1963)Emile Thysebaert (Gent 4 juni 1873 - Anderlecht 2 februari 1963) was beeldhouwer, schilder, pastellist en graveerder. Eerste opleiding bij Jules Gondry en aan de Academie te Gent (eerst bij Théodore-Joseph Canneel, later bij Jean Delvin en Louis Tytgadt). Tijdens zijn legerdienst opleiding aan de Academie te Antwerpen (Albert en Juliaan De Vriendt). Reisde in 1890 naar Parijs (contacten met Rodin, Derain, Toulouse-Lautrec) en in 1899 naar Italië om er in Rome zijn studies te voleindigen. Ook contacten met de Latemse school. Eerste tentoonstelling te Brussel in 1901. Vond zijn inspiratie vooral in het ellendige leven van de gewone mens. Lid van "Le Sillon", "Labeur" en "Als ik kan". Woonde en werkte vanaf 1900 achtereenvolgens in Brussel, Schaarbeek en Anderlecht. Realistische stijl met sterk sociaal engagement.

7 jun. 2016

Campo, Corneel (1955 - )

Onderschrift luidt: Ets met droge naald 2/5 met de tekst:
"De strenge vorst was deze winter onze bondgenoot. Mijn etsnaald kan de motorzaag even verschalken."
Roosendael  1985  CampoCorneel Campo (Mechelen 1955) is schilder en etser. Vindt zijn inspiratie vooral in het landschap, de plantengroei, de natuur. Leraar aan de Academies van Berchem / Antwerpen en van Mechelen (vrije grafiek). Streeft constant naar authenticiteit en originaliteit.


30 mei 2016

Stuyck, GerardGroot de, Marc (1910-1979)Marc (Marcel) de Groot (Antwerpen 16 april 1910 - Edegem 19 oktober 1979) was tekenaar, beeldhouwer, schilder, glazenier en etser. Eerste opleiding tekenen bij huisvriend Frans Lauwers. Verdere opleiding aan de Academie te Antwerpen (Isidore Opsomer, 1926-32) en daarna aan het Instituut voor Kunstambachten (glasschilderen bij Felix De Block) waar hij in 1945 leraar werd. Vooral bekend als technisch uiterst begaafd glazenier. Als etser en schilder voorkeur voor poëtische meisjesfiguren, moeder en kind. In 1981 vescheen bij Huis Hellemans (Gemeentelijk Kunstcentrum Edegem) een monografie over zijn leven en werk.

23 mei 2016

Guiette, Jules (1852-1901)Jules Guiette (Antwerpen / Berchem 10 augustus 1852 - 9 maart 1901) was een luministisch schilder, aquarellist, pastellist en etser van landschappen. Leerling van Emile Claus (zelf opgeleid aan de Academie te Antwerpen en werkzaam te Antwerpen tot in 1883) met wie hij naar Spanje en Algerije reisde. Was lid van de Cercle des Aquafortistes (1880) en van de School van Brasschaat. Nam tussen 1881 en 1898 deel aan talrijke binnen- en buitenlandse tentoonstellingen.
Jules Guiette was de zoon van scheepsingenieur Pierre Joseph Guiette (1782-1830). Hij huwde op 30 juli 1892 met Louise Valérie Pecquereau (Sint-Joost-ten-Node 20-04-1864, Antwerpen 26-10-1934) die hem 33 jaar overleefde. Zij was de dochter van de artistiek begaafde beroepsmilitair Alphonse Pecquereau (Valenciennes 24 - 5 - 1831 / 1917) die van 1885 tot 1890 hoofd was van de artillerieschool te Brasschaat-Polygoon; hij schilderde vooral landschappen en militaire taferelen. Jules Guiette kwam vaak bij zijn schoonvader in Brasschaat waar hij bevriend geraakte met Theodoor Verstraete. Jules en Louise Guiette-Pecquereau waren de ouders van de schilder René (1893-1976) en van de dichter Robert Guiette (1895-1976),


4 apr. 2016

Posson de, Karel (1889-1960)

Karel de Posson (Antwerpen 2 maart 1889 - 1960) was schilder, tekenaar (Oost-Indische inkt) en sporadisch ook etser en lithograaf. Eerste opleiding als decoratieschilder bij zijn vader en aan de Stedelijke Vakschool te Antwerpen (Th. Baumann, vanaf 1906). Verdere opleiding bij Frans Mortelmans (1911 - 1917) en aan de Academie te Mechelen (Jan Willem Rosier, 1917 - 1923). Bekroond met de Prijs Roger Langbehn. Voorkeur voor gesynthetiseerde landschappen met dramatische luchten en bomen, Zijn werk is ook vaak licht romantisch en melancholisch.

Cap, Constant (1842-1915)Constant Aimé Marie Cap (Sint-Niklaas 2 juni 1842 - Berchem / Antwerpen 9 oktober 1915) was een realistisch schilder en etser van anecdotische genretaferelen, historische en humoristisch geïnspireerde composities, landelijke en burgerlijke interieurs en portretten. Opleiding aan de Academies van Sint-Niklaas (August De Wilde) en Antwerpen (Polydore Beaufaux, Jozef Geefs, Bernard Pierre Weiser). Was bevriend met David Col en Henri de Braekeleer.

9 feb. 2016

Genechten van, Pater Edmond (Mon) (1903-1974)


Op deze ets uit 1929 zijn de invloed van Baksteen en Servaes duidelijk merkbaar.Pater Edmond Van Genechten
(°Geel 29 oktober 1903 - + Geel 21 oktober 1974) groeide op in het Netelandschap. Studeerde in 1922 af aan het St.-Aloysiuscollege te Geel, afdeling Grieks-Latijnse humaniora en werd pater Scheutist. Verwierf in de jaren 1920 al een zekere faam met zijn houtsneden van Kempische taferelen en kreeg raad en steun van Dirk Baksteen. Ging in de leer bij Albert Servaes en Joris Minne en leerde de techniek van de muurschildering bij Frank Brangwyn in Londen en bij Maurice Denis in Parijs. Vertrok in 1930 naar China, waar hij in een missiepost in Mongolië de Chinese schilderkunst leerde kennen. Schaarde zich achter de belangen van de inlandse clerus en ijverde voor het tot stand komen van een christelijke kunst op basis van de inheemse vormentaal. Vervaardigde ontelbare muurschilderingen, die tijdens de Culturele Revolutie (vanaf 1966) helaas allemaal vernietigd werden. Werd in 1938 door Celso Costantini naar Peking (Beijing) geroepen om zich uitsluitend aan zijn artistieke opdracht te wijden. Gaf les aan de katholieke Fu Jen-universiteit en bekwaamde zich verder onder de leiding van de meest vooraanstaande schilders van de stad. Overleefde tijdens WOII als politieke gevangene het concentratiekamp van Weihsien dank zij de bewondering van de Japanners voor zijn kunst. Keerde in 1946 terug naar Geel en zettte zijn Chinees werk verder in Geel-Bel, te midden van de natuur waar hij stil en eenzaam overleed op 21 oktober 1974.Wuytack, Robert (1934- )Robert Wuytack (°Sint-Pauwels 18 januari 1934) is keramist, schilder, aquarellist, tekenaar, pastellist en graficus. Opleiding aan de Academie te Sint-Niklaas (Georges Fonteyn, Paul Ausloos, Romain Malfliet), aan de Academie te Luik en aan het NHISK te Antwerpen (René De Coninck, Jos Hendrickx). Verstilde kunst, in zijn etsen meestal licht abstraherend. Publiceerde te Borgerhout samen met Anton Van Wilderode een aantal bundels: "Een parade van paarden" (1983, zes etsen en zes gedichten op 70 exemplaren), "Voor de maaibeurt" (1985, zeven aquatinten en zeven gedichten, 25 ex.), "Een podium van gras" (1991, zeven etsen en negen kwatrijnen, 20 ex.). In 1992 volgde "Het oog in de schors", een bundel van zes etsen (25 + VIII ex.) waarbij Claude Van de Berge en Van Wilderode elk evenveel gedichten schreven. Werk van hem werd ook opgenomen in "Sub Rosa" (Willem Persoon, 2007). Stelde onlangs nog tentoon in Atelier Jacques Gorus (2014), ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag.