Totaal aantal pageviews

12 nov. 2018

Devillers, Marie (1928 -)
Marie Devillers (°1928) is tekenares en etsster. Opleiding aan de Academie te Antwerpen (1944-48: Pieter Rottie, Vic Dolphijn, Carlo De Roover). Verdere opleiding aan de Academies van Hoboken en Mechelen. Woont en werkt in Rumst / Terhagen. In veel van haar etsen toont ze de teloorgang van de steenbakkerijnijverheid in de Rupelstreek.


20 okt. 2018

Akelyen van, Roger (1948 - )

Roger Van Akelyen (Antwerpen 1948 - ) is schilder, aquarellist en grafisch ontwerper. Stelt regelmatig tentoon in galerij De Zwarte Panter te Antwerpen.
Deze kunstenaar is steeds gewoon zijn eigen weg gegaan: als meester-graficus met prachtige etsen, al dan niet ingekleurd, als tekenaar met onder meer schitterende pastels, als driedimensionaal kunstenaar met verrassende kijkkastjes. Zijn werk heeft vaak een surrealistisch tintje.Wils, Henri (1892-1967)


Henri Wils (Antwerpen 28 november 1892 - Rotterdam 19 april 1967) was schilder, tekenaar, boekbandontwerper en houtsnijder. Opleiding aan het NHISK te Antwerpen (Edward Pellens).
Was vanaf 1914 als vluchteling geïnterneerd in Kampen en vestigde zich in 1921 in Rotterdam.

4 sep. 2018

Kuyck van, Wim

"Het Hemdsmouwken" in het Begijnhof van Lier

Wim van Kuyck (°Lier) publiceerde in de periode 1982-84 talrijke mappen met pentekeningen van Vlaamse begijnhoven in samenwerking met zijn vader, de schrijver Cor Ria Leeman (Corneel van Kuyck). Bovenstaande ets werd afzonderlijk uitgegeven.

21 aug. 2018

Passenbronder, Albert (na 1843-1920)

Verwoesting van Ieper 1918
Albert Passenbronder was een Antwerps industrieel, kunstverzamelaar en etser. Vooral bekend als projectontwikkelaar van De Haan aan Zee (eind 19e eeuw).

4 jun. 2018

Lemmers, Georges Ferdinand (1871-1944)Georges Ferdinand Lemmers (Antwerpen 13 mei 1871 - Lissabon 8 november 1944) was beeldhouwer, schilder, tekenaar, pastellist en etser. Opleiding aan de Academies van Antwerpen (Albert De Vriendt) en Mechelen (Jan Willem Rosier). Vestigde zich tijdens WOII in Portugal.
Deze ets is gemaakt naar zijn eigen schilderij, "En observation" uit 1903.

26 apr. 2018

Cuypers, Frans (1906->1992)


Frans Cuypers (Mechelen 1906 - na 1992) was schilder en etser. Vestigde zich te 's Gravenwezel. Trachtte zijn sociaal engagement te vertolken in taferelen die deels bijbels, deels humaan genoemd kunnen worden: zijn werk heeft vaak een religieuze overdrachtelijkheid. Won in 1974 de Gaverprijs voor zijn ganse oeuvre en kreeg toen ook nog de ‘Da Vinci-prijs’ voor de menselijke figuur en de speciale VTB-prijs. Frans Cuypers was een vriend en leerling van Henry Luyten.

17 apr. 2018

Edward Van Mieghem (1915-2006)Edward Van Mieghem (Vrasene 13 september 1915 - Brasschaat 2 mei 2006) was schilder maar vooral graficus / etser. Opleiding aan de Academie te Antwerpen (Alfons Van Beurden, Carlo De Roover, Ernest Wante) en verdere vervolmaking tot op hoge leeftijd aan de tekenacademie Sint-Michiel te Brasschaat (grafische vormgeving, vrije grafiek). Voor een uitgebreide levensloop, zie http://www.janfranssimonsvzw.be
21 nov. 2017

Gastmans, Andre (1934 - 2004)


André (Dré) Gastmans (1934- 2004) was graficus, ontwerper van ex-librissen en kopergraveerder. Opleiding aan de Vespertekenschool te Merksem (Ivo Van Damme), aan het Instituut voor Kunstambachten te Antwerpen (Marc De Groot) en bij Marc Severin (kopergravure). Verwierf vooral bekendheid als ontwerper van kleingrafiek. Bestuurslid en voorzitter van kunstkring Sirkel te Mortsel. Publiceerde in 1982 een kunstmap met 'Tien Lierse Begijnhofminiaturen'. Bekroningen op internationale biënnales van het ex-libris en vele buitenlandse groepstentoonstellingen. Eremedaille voor Grafiek van de gemeente Mortsel. Verbleef sinds zijn pensionering in 1997 vaak in Frankrijk, waar hij op 17 september 2004 spoorloos verdween bij het meer van Villefort.26 sep. 2017

Genard, Wilfried (1943-)
Wilfried Genard (Muizen, 1943) is schilder, aquarellist, tekenaar, boekillustrator en graficus. Opleiding aan Sint-Lucas te Gent (1958-1964) en aan het Hoger Instituut te Antwerpen (1965-1967). Leraar aan de middelbare Steinerschool te Antwerpen (1971-1980) en docent aan Sint-Lucas te Gent (1981-2006). Woont en werkt in Berchem, waar hij meewerkt aan het vrijwilligersproject 'De Nieuwe Vrede'.28 aug. 2017

Kerkhove van de, Jan (1822-1881)Jan Van de Kerkhove (Tielt 1822 - Schaarbeek 1881) was schilder en graveerder. Opleiding aan de Academie te Antwerpen (Gustave Wappers) en te Parijs. Voorkeur voor historische taferelen en landschappen. Vooral bekend als vader van Frederik (Fritz), het wonderkind dat in drie jaar tijd enkele honderden kleine werkjes gemaakt had, die door de kritiek enthousiast onthaald werden.
Portret van Fritz door zijn vader Jan
Na het overlijden van Frederik in 1873 werden een honderdtal kleine schilderijen op paneel begin 1875 tentoongesteld in de 'Cercle artistique et littéraire' in Brussel. In 1876-77 werden zijn landschappen door zijn vader en zijn zuster Louise gegraveerd en in bundels uitgegeven. Er bestaat een bundel van 25 etsen en een andere van 100 (eigenlijk 126) stuks:
Cahier de 25 eaux-fortes d'après Frédéric Van de Kerkhove, gravées par son père et sa soeur., Le journal des Beaux-Arts. 
Cent eaux-fortes gravées par J. Van de Kerkhove d'après les tableaux de Frédéric Van de Kerkhove, mort en 1873 à l'âge de 10 ans et 11 mois. P., A. Lévy, 1877, gd 4°, 16 p. (introduction d'A. Siret) et 126 (et non 100) eaux-fortes hors texte.

In het kunsttijdschrift "La Fédération Artistique" en elders woedde een tijdlang een polemiek over het auteurschap van de schilderijen: sommigen beweerden dat ze het werk waren van de vader. Er zijn nochtans opvallende gelijkenissen met het werk van de moeder, Marie-Louise De Ruyck, maar dat is nooit onderzocht.
22 aug. 2017

Linnig, Willem Jr. (1842-1890)

De ingang van de Wartburg (Eisenach, Thüringen) 1881. Willem Linnig Jr. maakte in dit kasteel drie fresco's over het leven van Martin Luther.

Willem Linnig Jr. (Antwerpen, 20 augustus 1842 - 3 september 1890) was tekenaar, schilder en graveerder. Opleiding bij zijn vader Willem Linnig Sr. en aan de Academie te Antwerpen (Jan Antoon Verschaeren), waar hij door Nicaise de Keyser werd weggestuurd omdat hij zich niet wilde conformeren aan diens regels. Was van 1876 tot 1882 leraar aan de Academie te Weimar, op uitnodiging van groothertog Karel Alexander, die een groot bewonderaar was van zijn werk. Willem Linnig Jr. produceerde in totaal 123 gecatalogeerde etsen.


Detail van een portret door Charles Mertens


12 jun. 2017

Tyck, Edward (1847-1922)

Variante in spiegelbeeld op zijn eigen schilderij "Steegje te Antwerpen",1883, Scheepvaartmuseum

"Antwerpsche*etsers*1880*
Edward (Edouard) Tyck (Antwerpen 26 april 1847 - 1922) was schilder en etser. Opleiding aan de Academie te Antwerpen. Voorkeur voor dorps- en stadsgezichten, landschappen, genretaferelen, stillevens. Hij stelde onder meer tentoon op de 'Exposition Universelle d'Anvers' in 1894, met de 'Vereeniging van Antwerpsche kunstenaars' in zaal Forst te Antwerpen in 1910 en datzelfde jaar ook op de 'Exposition universelle et internationale de Bruxelles'. Woonde en werkte te Borgerhout maar verbleef ook enige tijd in Engeland (Lew, Oxfordshire).


23 mei 2017

Brown, Henri (1816-1870)


Henri / Henry Brown (York 3 april 1816 - Borgerhout 2 februari 1870) was lithograaf, etser, graveerder en illustrator. Brown was opgeleid aan de Londense tekenacademie, waar hij zich had gespecialiseerd in de houtgravure. Na enige tijd in een Londens atelier te hebben gewerkt, vestigde hij zich als zelfstandige te Parijs (1835). In 1837 kreeg hij een aanstelling bij de Koninklijke Graveerschool in Brussel, die verbonden was aan het bedrijf van Dewasme, waar hij leermeester werd van een groot aantal Belgische graveurs. Bij de oprichting van de Haagse Houtgraveerschool (1840) werd hij er benoemd tot directeur. Een jaar later was hij alweer vertrokken, ditmaal naar Antwerpen, waar hij hoogleraar werd aan de Koninklijke Academie (1842). Hij bleef te Antwerpen wonen en werken tot zijn overlijden in 1870. Brown behoorde tot de beste graveurs van zijn tijd.

Detail van een foto door Joseph Dupont, Rijksmuseum

22 mei 2017

Michaux, John (1876-1956)

Poort en moskee van Kairouan (Tunesië)
Droge naald

John Michaux (Antwerpen 2 maart 1876 - Brussel 1956) was schilder en etser. Opleiding aan de Academie en het Hoger Instituut te Antwerpen (Frans Hens). Zijn vroeg werk (Nieuwpoort) werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onderging in Engeland de invloed van Turner en Whistler. Verwierf vooral faam als schilder van de Schelde. Was lid van 'Als Ik Kan' en van de 'Société belge des Peintres de la Mer'. Verbleef tijdens het interbellum te Berchem en was leraar aan de Koloniale Hogeschool te Antwerpen.

8 mei 2017

Fonteyne, Jules (1878-1964)


Jules Fonteyne (Brugge 22 juli 1878 – 11 augustus 1964) was schilder, tekenaar, beeldhouwer, boekillustrator en etser. Tevens ontwerper van kerkmeubilair, kruiswegen, glasramen en andere ornamenten voor de kerken en kloosters die na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd werden. Eerste opleiding (tot 1897) aan de Academie van Brugge (Hendrik Pickerey, Edmond Van Hove). Verdere opleiding aan de Academie te Brussel en drie jaar aan het NHISK te Antwerpen, waar hij een prijs voor graveerkunst behaalde. Vestigde zich na zijn studies te Brugge, waar hij in 1921 leraar werd aan de Academie. Van 1927 tot aan zijn pensionering in 1947 combineerde hij daar het lesgeven met het directeurschap.
Fonteyne Illustreerde talrijke boeken (Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Maurits Sabbe). Als graficus ontwierp hij tevens affiches, medailles, ex-librissen en zelfs kunstvlaggen, die door het Brugse atelier English uitgevoerd werden.
De meeste bekendheid geniet hij echter door zijn tekeningen en etsen waarin hij, in een stijl die soms aan Jules De Bruycker doet denken, figuren en taferelen uit het verpauperde Brugge van zijn jeugd afbeeldt: vis- of groenteverkoopsters, kantklossters, koetsiers, volksvrouwen die een praatje maken, processies. Als achtergrond is de stad Brugge daarbij nadrukkelijk aanwezig. Het gaat hierbij echter niet om een realistische weergave van een concrete straat of een bestaand plein: Fonteyne toont een imaginair Brugge, dat toch onmiddellijk herkenbaar is. Een regelmatig voorkomend achtergrondmotief is de toren van de Jeruzalemkerk, zoals op het hier afgebeelde werk. Zijn etsen werden niet genummerd en zelden gedateerd.


20 apr. 2017

Schrauwen, L. (XXe)

Hoewel zijn werk regelmatig opduikt en twee etsen van hem bewaard worden in het Vleeshuis, is over L. Schrauwen (XXe) zo goed als niets geweten. In een biografie van Georges Averhals (http://users.telenet.be/georgesaverhalskunstenaar/) lezen we dat hij in 1935 tentoonstelde met de Cercle Artistique (Artistieke, litteraire en wetenschappelijke kring van Antwerpen), samen met Jules De Bruycker, Walter Vaes, Georges Averhals, Jacques Boonen, René De Coninck, Jacques Gorus, Casimir Heymans en Romain Malfliet (ref. Le Matin 8/12/35).

19 apr. 2017

Bulck van, Albert (1915-1988)

Albert (Bert) Van Bulck (Boom 9 augustus 1915 - 5 augustus 1988) was vooral gekend als schilder en als cineast (Boomse Filmstudio's). Hij was ook leraar aan de academie van Boom.31 jan. 2017

Hornyansky, Nicholas (1896-1965)Het begijnhof van Kortrijk


" Zuidertooren - Amsterdam   1921"

Foto door David Mawr, 31-1-1951
Nicholas Hornyansky (Boedapest 11 augustus 1896 - Toronto 25 mei 1965) was schilder, aquarellist, graveerder, lithograaf, drukker en etser. Eerste opleiding (portretschilderen) aan de Academie te Boedapest. Eerste tentoonstelling op het Salon van Boedapest in 1912. Vestigde zich na Wereldoorlog I in België. Verdere opleiding te Antwerpen bij Frans Hens (circa 1919 - 1923; landschapsschilderen, etsen) en bij drukker Alfred Porcaboeuf te Parijs. Reisde vanuit ons land regelmatig naar Nederland en Groot-Brittannië. Brak door met het portret van kardinaal Mercier dat in 1924 door de consul van Hongarije aan de kardinaal overhandigd werd. Vestigde zich in 1929 in Toronto, Canada, en werd mettertijd één van de belangrijkste Canadese grafici. Ontwikkelde diverse nieuwe druktechnieken voor kleuretsen / aquatint en was van 1945 tot 1955 leraar aan het Ontario College of Art. Voor een uitgebreide biografie, zie onder meer http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/newsletter/09dec/hungarian_canadians.html.