Totaal aantal pageviews

30 mrt. 2007

Remortel van, Wim (1939 - 2013 )

De Noteraak  1989  
Wim Van Remortel (Beveren-Waas 18 april 1939 – Gent 2 februari 2013) ; 

Neofiguratief schilder, tekenaar, aquarellist en graficus. Voorkeur voor landschappen, kastelen, figuren en stillevens. Opleiding toegepaste kunsten aan het Technicum Antwerpen (1954 – 58). Verdere opleiding aan de Academie van Antwerpen en het NHISKA (1958 – 63, Jos Hendrickx). Leraar grafiek aan de Sint-Michielsacademie te Brasschaat (1968 – 1973), docent aan de Academie te Antwerpen (1973  – 1985) en aan het NHISK (1985 – 95). Promoveerde in 1996 op Tenerife tot doctor in de Plastische Kunsten, met een proefschrift getiteld "La Magia de la Litografia". Gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten (China, Korea).

29 mrt. 2007

Baksteen, Dirk (1886-1971)nr. 44, 1923 - Verloren hoekje (132 x 100 mm) - Hoeve en plankenschuur.
In het boek staat bij dit nummer een andere foto (nr. 48). In het addendum van 1993 wordt deze fout rechtgezet.
nr. 189, 1951-52 - Kempische dorpskom (248 x 260 mm) - Schuren en oude eiken, erachter een hoeve met canada's en verder een toren.


nr. 173, 1950 - De oude baan II (100 x 132 mm) - Schuren met boompje, rechts een hoeve aan de bosrand.nr. 81, 1929 - De Den I (215 x 190 mm) - Waterplas en vogels bij hoge den, op het tweede plan hoeve en vrouw aan waterput. Op het derde plan een schuur. Plaat nadien verkort tot nr. 82 (geen schuur meer en de den reikt tot aan de plaatrand).nr. 157B, 1949 - Maannacht (240 x 300 mm) - Oude schuur en hoeve onder twee canadabomen. Herwerking van nr.157A uit 1940.nr. 265, 1960 - De Achterhoek (214 x 251 mm) - Vervallen schuur met kleine boom naast twee naakte canada's en een hoevetje met vier bomen. Op de voorgrond een hoge kale boom en in de verte een kerkje. Geel koper.nr. 193, 1952 - Eenzaamheid  / Solitude (180 x 240 mm) - Vervallen hoeve met waterput en oud mannetje met stok onder twee bomen,  aan de overkant jonge boom.nr. 32, 1922 - Binnenhuis / Onder den draaiboom (100 x 130 mm) -  Vrouw werkend in de schouw.    Uit het album "De Heilige Kempen".nr. 39, 1923 – De Schuur (140 x 180 mm) – Oude typische Kempische schuur (stro, leem en hout) naast een ontbladerde canadaboom.  Achter de hoeve tweede boom en in de verte een dorp.
nr. 24, 1923 – De hoeve (140 x 182 mm) – Langgevelige hoeve met schuur en gespleten boom op het voorplan.

nr. 35, 1922 - De Heilige Kempen (270 x 210 mm) - Fel bewogen lucht boven een Kempische heide met boerenkar, in de verte rechts op de heuvel een molen. Uit het album "De Heilige Kempen".
nr. 174, 1950 - Kempische Heide (77 x 60 mm) - Oude den op een heuvel voor een hoeve, molen en toren in het verschiet.


 
nr. 158, 1940 - Nieuw licht (298 x 238 mm) - Oude perelaar voor fragment van oude schuur  en in de verte hoeven. ‘Epr. hors tirage’.Hieronder een litho met dezelfde voorstelling, genummerd 26/130. Het bestaan van deze litho is in de literatuur onbekend. De handtekening onder rechts is niet conform en de afbeelding is vooral in de donkere gedeelten minder scherp.


nr. 80, december 1929 - De oude hoeve / Leeme hoeve Achterbosch Mol (250 x 230 mm) -  Oude Kempische hoeve onder kale bomen.
nr. 76 bis,1928 - 29 - Kleine Vlucht naar Egypte (210 x 135 mm) - De Heilige Familie daalt van rechts naar links van de heuvel,  waarop een wegwijzer, onder een doorwerkte lucht, naar een dorp in de verte.


nr. 26, 1921 - Grote Vlucht naar Egypte (275 x 210 mm) - In een zeer heuvelachtige Kempische heide trekt de Heilige Familie van links naar rechts voorbij een den en een molen. Op de weg gaat een man voor en in het verschiet staan huizen, een kerktoren en een molentje op de heuvel. Fel bewogen lucht.nr. 14, 1920 - Deemstering / Crépuscule (240 x 200 mm) - Kempische staartmolen van Achterbos waarbij boer en boerin een gesprek voeren,  tweede molen in het verschiet.
nr. 138, 1936 - Epische Kempen (200 x 248 mm) - Hoge kale boom aan dorpsweg die langs hoeven en schuren naar een kerktoren leidt onder een doorwerkte lucht. Album 1886 - 1936 nr. 5  Droge naald
nr. 141, 1936 - Oude Baan (235 x 210 mm) - Oude baan met twee schuren leidt naar een kerktoren. Album 1886 - 1936, nr. 3  Droge naaldnr. 64, 1927 - De oude Kempen (163 x 220 mm) - Op een heuvel een oude hoeve en kale eik. Een vrouw gaat langs de weg.  In de verte een molen en rechts een kale den met overhangende takken. 
nr. 30, 1922 - De oude baan (101 x 132 mm) - Een landweg met hoeven en kerktoren, aan de oude boom staat een man bij de waterput.  Uit het album "De Heilige Kempen".

nr. 260, 1959 - Veteraan X (129 x 180 mm) - Vervallen schuren en ontbladerde oude boom.nr. 23, 1921 - November (126 x 142 mm) - Wijdgetakte boom voor een oude hoeve; 
op het tweede plan een andere hoeve en een vrouw die terugkeert van de markt.nr. 7, 1919-1920 - Hoge Bomen (81 x 85 mm) - Vrouwtje huiswaarts kerend, op de achtergrond hoeve en schuur met hoge bomen.


nr. 175, 1950 - Oude schuur I (60 x 75 mm) - Oude schuur en kapelletje onder avondhemel.
Deze ets staat in het boek abusievelijk ook afgedrukt als nummer 149.


nr 36, 1923 - Heideweg / In de Kempen (120 x 80 mm) - 
Heuvelachtig terrein met hoeve, putgalg en hoge bomen.nr. 263, 1959 - Het poeltje (130 x 180 mm) - Waterplas bij oude eik en vervallen boerderij met schuur, verder een kerktoren en twee andere schuren.


nr.198, 1952 - De Kempen (180 x 130 mm) - Op een heuvelrug links een deel van een schuur en daarnaast een kale eik met een vogel op de onderste tak en voor de boom een man. Aan de einder een kerktorentje. Premieplaat voor de Steunleden van het Grafisch Genootschap.nr 247, 1957 - Oude Wilg (73 x 45 mm) - Aan de beek een oude wilgenstronk met een vogeltje op een tak


Als jaartal stond orgineel vermeld "1960"Portret van Dirk Baksteen
(gravure van Gustaaf de Bruyne)Dirk Baksteen (Rotterdam 29 maart 1886 Antwerpen 24 september 1971) ;
Schilder, aquarellist maar vooral etser van de Kempen. Werkt vanaf zijn dertiende in diverse decoratieateliers en volgt ondertussen avondlessen aan de Academie van Rotterdam. Korte opleiding aan de Academie te Antwerpen (1911). Vestigt zich in Mol (1912) en Achterbos (1913) als vriend en discipel van Jakob Smits. Hij maakt kennis met de Amerikaanse etser William Sherwood die hem inwijdt in alle geheimen van de graveertechnieken en hem tevens introduceert bij de Amerikaanse etsers. Realiseert aan de Kempen gewijde etsalbums: De Heilige Kempen (1922), 1886  1936 (1936, opgedragen aan wijlen Koningin Astrid), De Oude Kempen (1951) en Het Kempisch Landschap (1956). Verkrijgt in 1932 de Belgische nationaliteit. Zet zich tijdens WOII in voor de voedselbevoorrading, wat hem na de oorlog zwaar wordt aangerekend. Zijn huis en atelier worden in 1944 geplunderd. Na een gevangenschap van drie jaar vestigt hij zich in Antwerpen. Blijft tot in 1970 etsen. Lid van de The Chicago Society of Etchers (1924) en The Printmakers of California (1924). Stichtend lid van La Gravure Originale Belge (1928). Medeoprichter en voorzitter van het Grafisch Genootschap (Antwerpen 1951).