Totaal aantal pageviews

3 mrt. 2014

Ratinckx, Joseph Leopold (1860-1937)

Jos Ratinckx  (Antwerpen 9 januari 1860 - Berchem 17 november 1937) was kunstschilder, aquarellist, tekenaar en etser. Opleiding aan de Academie te Antwerpen o.l.v. Nicaise de Keyzer en Charles Verlat. Debuteerde met tekeningen en gravures maar wisselde de burijn voor het penseel. Opende een restauratieatelier en illustreerde werken van Snieders. Ontwerper van praalwagens en kostuums voor talrijke Antwerpse stoeten. In 1896 stichter en directeur van de tekenschool in Berchem, waarvan hij samen met zijn vriend Frans Mortelmans meer dan 30 jaar de drijvende kracht zou zijn. Bracht onder meer fresco's aan in het Antwerps Paleis van Justitie. Lid van Kunstkring 'De Scalden'. Tevens medestichter van de Antwerpse Oudheidkundige Kring en commissielid van de musea Steen en Vleeshuis. Zijn huis in neo-Vlaamse renaissancestijl (1890, Jos Bascourt) is sinds 2005 beschermd.Aanvullende informatie (bron Ria Ratinckx)

De familie Ratinckx heeft - wat 1 tak van de familie betreft - een verleden als drukkers.
Toen Dominicus Jacobus Ratinckx in 1831 overleed, had of begon zijn weduwe, Isabella Collens, een winkeltje als dozenmaakster. Ze had twee zonen: Henricus (Henri of Hendrik) Dominicus, geboren in 1795 en Joseph Henri, geboren in 1817. Moeder Isabella Collens zou als eerste centsprenten uitgeven. De jongste zoon is als veertienjarige jongen ingeschreven aan de academie van Antwerpen en heeft dus een academische opleiding. De oudste zoon heeft die opleiding niet. Beide zonen starten een steendrukkerij.
Henri Ratinckx komt na een aantal vestigingsplaatsen terecht op de Grote Markt te Antwerpen. Het bedrijf zal er meer dan 100 jaar gevestigd blijven. Het is een grote drukkerij, met personeel. De stad Antwerpen besteedt veel opdrachten uit aan deze drukkerij. In het bedrijf worden ook de zonen van Henri tewerkgesteld. De zonen volgen ook een opleiding aan de academie. Het bedrijf gaat heten: Ratinckx Frères.
Later stappen ook kleinzonen en een achterkleinzoon in het bedrijf. De jongste zoon, Joseph Henri Ratinckx, komt na een aantal andere vestigingsplaatsen terecht in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. Het is opnieuw een bedrijf met personeel. Een paar zonen stappen ook in het bedrijf: Dit bedrijf heet Ratinckx en zonen. Ook deze drukkerij krijgt veel opdrachten van de stad. Ze blijft bestaan tot ongeveer 1906.

Jos Leopold Ratinckx (1860-1937) is wat verwijderd van de tak van de drukkers, hij is verre familie van hen. Als veertienjarige krijgt hij een opleiding in het drukkersatelier op de Grote Markt en is hij ingeschreven aan de academie van Antwerpen. Hij wordt opgeleid als graficus. Jos Leopold Ratinckx heeft dus geen drukkerij. Hij zal later voor de drukkerij De Vlijt werken. Hij voert wel opdrachten uit voor de drukkerij Ratinckx Frères en voor Ratinckx en zonen.
Hij sticht in Berchem de Academie voor Beeldende Kunst en is  jarenlang directeur van deze instelling. Daarbuiten heeft hij zijn belangstelling verlegd van druktechnieken naar aquarel en schilderkunst.  Hij was lid van allerlei kunstverenigingen.