Totaal aantal pageviews

23 nov. 2008

Midy, Ernest (1877-1938)
Ernest Midy (Brussel 20 augustus 1877 – Heide-Kalmthout 1938) ;

Schilder en aquarellist van portretten, Kempense landschappen, figuren en interieurs. Leerling aan de Academie van Antwerpen en het NHISKA (Frans Van Leemputten). Eerste directeur aan de Tekenschool van Mol (1903 – 14). Brengt WOI door aan het front en als krijgsgevangene in het kamp van Soltau. Na de oorlog ruimt de gemeentelijke tekenschool plaats voor een vakschool en verliest hij zijn broodwinning. Verbitterd werkt hij in Kalmthout verder, met een door de oorlog geknakte gezondheid. Schildert sfeervolle interieurs en realistisch-luministische landschappen die verwijzen naar Théodore Verstraete.

10 nov. 2008

Minne, Joris (1897 - 1988)

Joris Minne (Oostende 11 mei 1897 – Antwerpen 31 maart 1988) ;
Expressionistisch houtsnijder, etser, burijngraveur, tekenaar en beeldhouwer. Is sinds zijn prille jeugd in Antwerpen gevestigd. Opleiding aan de Academies van Berchem (Frans Mortelmans) en Antwerpen. Debuteert als impressionistisch aquarellist maar evolueert langzaam naar het expressionisme. Verlaat de schilderkunst om zich volledig aan de grafiek te wijden. Medestichter van het tijdschrift "Lumière" (1919). Eén van De Vijf, de Vlaamse vernieuwers van de houtsnijkunst in Vlaanderen (ca. 1923). Hanteert vanaf 1931 32 de burijn en de drogenaald. Illustrator van het werk van diverse auteurs, o.m. van Paul Van Ostaijen. Lid van "La Gravure Originale Belge". Debuteert in 1939 als beeldhouwer. Beoefent de taille directe in hout, marmer, hardsteen en kalksteen. Creëert meestal vrouwenfiguren vanaf kniehoogte. Zijn sculpturen zijn gestileerd, expressionistisch en sensualistisch. Eerste tentoonstelling van beeldhouwwerk op de eerste Biënnale Middelheim Antwerpen (1950). Leraar aan Ter Kameren (1927 62, boekillustratie en publiciteit). Bibliothecaris van OCMW Antwerpen. Medeoprichter, met o.m. Roger Avermaete, van de Vrije Academie van Antwerpen, later omgevormd tot het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA). Lid (1958) en voorzitter (1969) van de Koninklijke Academie.

Graef de, Jan (1877-1952)


Jan de Graef (Antwerpen 11 augustus 1877 Borgerhout 30 november 1952) ;
Schilder vooral van parkgezichten en landschappen in een mistige, mysterieuze sfeer, evenals van bloemenstillevens. Ook lithograaf. Neef van Théodore Verstraete. Leerling aan de Academie van Antwerpen waar hij leraar wordt en het NHISKA. Lid en beheerder van "Als Ick Kan" (1906-52). Kunstadviseur voor particulieren en voor de gemeente Berchem.

7 sep. 2008

Gastemans, Emile (1883-1956)


Litho(gele ondertoon) met l.o. blinddruk "ALS ICK KAN "

Litho(gele ondertoon) met l.o. blinddruk "ALS ICK KAN"

Emile Gastemans (Borgerhout 15 april 1883 – Antwerpen 14 maart 1956);
Schilder, aquarellist en lithograaf van landschappen en figuren. Korte opleiding aan de Academie van Antwerpen (Gérard Jacobs en Piet Verhaert), hoofdzakelijk autodidact. Onderwijzer. Bezieler van de kunstenaarsgroep "Als Ick Kan".  Reist na WO I naar Zuid-Spanje, waar hij vooral geboeid wordt door de havenbuurten van Granada, Toledo, Segovia en Avila. Schildert aanvankelijk haventaferelen verwant aan deze van Richard Baseleer en Frans Hens. Later is Spanje zijn geliefkoosd thema. Illustreert met litho's "Le Réformateur d' Anvers".

26 jul. 2008

Cassiers , Henri (1858-1944)

Henri Cassiers  (Antwerpen 11 augustus 1858 – Elsene 27 februari 1944) ;
Schilder, vooral aquarellist en gouachist van landschappen, marines, stadsgezichten en genretaferelen. Lithograaf en etser. Zeer belangrijk illustrator. Rond 1880 opleiding tot architect bij de Brusselse art-nouveau-architect Paul Saintenoy. Werkt in Brussel in de Vrije Academie La Patte de Dindon en krijgt er steun en advies van Henri Stacquet en Victor Uytterschaut. Gaat zich nadien vervolmaken aan de Academie te Antwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar de aquarel en hij bereikt erin de hoogste top: James Ensor noemt hem de Prins der Belgische aquarellisten. Onderneemt talrijke reizen naar de meeste West-Europese landen met een rijke artistieke oogst. Het gebied van de Zuiderzee heeft echter zijn voorkeur. Vanaf 1905 combineert hij succesrijk aquarel en gouache en ontwikkelt hierbij een zeer persoonlijke stijl en factuur. Bij leven zal hij echter vooral furore maken als decoratief kunstenaar en als realisator van een zeer groot aantal lithografische affiches, prentkaarten en wandplaten, o.m. voor uitgeverij Dietrich. Illustreert talrijke literaire werken, o.m. van Emile Verhaeren, Stijn Streuvels, Camille Mauclair en Cyriel Buysse. Voorzitter van de Koninklijke Belgische Maatschappij van Aquarellisten (1907 38). Werk in talrijke Musea en Prentenkabinetten.

2 feb. 2008

Collard, Armand (1838-1910)

Armand Collard (1839 – 1910) ;
Schilder en burijnetser. Arts. Publiceert in de albums van de Antwerpse Etsers. Vader van Jean-Charles en Georges C.

1 feb. 2008

Yoors, Eugeen (1879-1975)Dit drieregelig Provençaals versje, dat ten onrechte soms wordt toegeschreven aan Frédéric Mistral, kent een aantal dialectale en regionale varianten en komt voor in geheel Zuid-Frankrijk, meestal op zonnewijzers en vaak in combinatie met een hagedis. Daarover gaat het versje trouwens: "Vrolijke hagedis, geniet met volle teugen van de zon, want de tijd vliegt maar al te snel, en morgen gaat het misschien regenen". 
Eugeen Yoors  (Antwerpen 7 november 1879 Berchem 1 april 1975) ;
Schilder en etser Eugeen Yoors genoot zijn opleiding onder meer bij Nicaise De Keyser en Jozef Van Lerius aan de Academie van Antwerpen en het NHISKA. Hij bracht zijn jeugd door in Sevilla / Spanje en verbleef later in Parijs, Italie, Nederland, Groot-Brittannie, Duitsland en Zwitserland. Yoors was lid van de Antwerpse kunstvereniging "De Pelgrim", die in 1924 werd opgericht. Eugeen Yoors was vooral gekend als glazenier en in deze hoedanigheid was hij in Antwerpen onder andere actief in de Sint-Laurentiuskerk, in de Antwerpse Markgravelei, in het Sint-Lievenscollege en de Sint-Ludgardisschool. Enkele van zijn meesterstukken zijn ongetwijfeld de glasramen in de Kapel der Zusters Annonciaden in Heverlee. Deze kapel is een ontwerp van de architect Flor Van Reeth. Albert Servaes tekende hiervoor de Kruisweg. Beide kunstenaars waren Yoors zijn broeders, medeleden van de Antwerpse kunstvereniging "De Pelgrim". De Pelgrims plaatsten hun kunst in de lijn van de naastenliefde en van de christelijke solidariteit, ten dienste van een gemeenschap waarin de gewone, goede mensen de wijsheid van de vorige geslachten bewaren. Ze hanteerden het ideaal van de gemeenschapskunst, kunst die de mens nader tot God moest brengen. Architect, beeldhouwer en glazenier ontwierpen hun plannen in functie van het gehele ontwerp. Deze plannen werden door hen dan ook gezamenlijk ondertekend.

NB: Volgens Constant Eeckels (De brandglasschilder Eugeen Yoors, 1929, p. 304) gaf Eugeen Yoors na WOI het etsen en portretschilderen op, om zich 'om den brode' volledig te wijden aan de glazenierskunst. Tijdens WOI ontstonden alleen talrijke tekeningen (Kamp van Amersfoort). De etsen dateren dus van vóór 1914. Ze zijn meestal symbolisch en religieus geïnspireerd.